ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
E-mail: proto@ert.gr
Συχνότητα: 91,6 – 105,8
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6009604 – 5
Fax: 210 6066329
Διεύθυνση: Μεσογείων 432,
Αγία Παρασκευή, TK: 15342
Γραφείο Ρ 368
Live Streaming: radiostreaming.ert.gr/ert-proto