Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος AHEPA-Section Paris-Phaetuse, επονομαζόμενος επίσης Daughters of Penelope-Paris, ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιηθεί η ερμηνεία του τραγουδιού “Saving the World” στην Ακρόπολη των Αθηνών και προσφέρει αυτή την ερμηνεία σε όλους τους ήρωες στη μάχη κατά του COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στο ιατρικό προσωπικό. Το τραγούδι «Saving the World» το ερμηνεύει η […]

Read more