Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Δύο αναπνευστήρες, συνολικής αξίας περίπου 75 χιλιάδων δολαρίων, πρόκειται να προσφέρει η Χιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Σωματεία Αμερικής και Καναδά, στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο της Χίου. Πρόκειται για τη συνέχεια της προηγούμενης δωρεάς, ύψους ενός περίπου εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία παραδόθηκε ήδη στα τέλη Φεβρουαρίου στο εν λόγω νοσοκομείο και […]

Read more

Μια νέα, μεγάλη δωρεά, συνολικής αξίας $160.000, απέστειλαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, στους Οίκους Ευγηρίας Χίου και Καρδραμύλων και στα αγροτικά ιατρεία, οι Χιώτες της Αμερικής. Η εν λόγω δωρεά αποτελεί συνέχεια των δωρεών που η Χιακή Ομοσπονδία και οι οργανωμένοι φορείς των Χιωτών της Αμερικής προσέφεραν την τελευταία δεκαετία στο νησί τους και οι οποίες […]

Read more

Δεκαπέντε νεαρούς Ελληνοαμερικανούς εθελοντές έστειλε φέτος στο νησί  της Χίου η ομογενειακή οργάνωση Greek America Foundation, σε συνεργασία με την κοινωνική οργάνωση ΜΕΤΑδραση. Πρόκειται για το πρόγραμμα Service Learning  που απευθύνεται σε εθελοντές από18 έως 25 ετών που έχουν εμπειρία στην εργασία με παιδιά, με τα έξοδα να καλύπτονται από τη συνεισφορά της ΕλληνοΑμερικανικής κοινότητας. Φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος δόθηκαν […]

Read more