Τον ιστότοπο «Δίκτυο απόΔημος» δημιούργησε ο δήμος Κοζάνης, με στόχο τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με νέους που κατάγονται από την περιοχή της Κοζάνης, εργάζονται στο εξωτερικό και θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών των αποδήμων Κοζανιτών, με ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική […]

Read more

Τον ιστότοπο «Δίκτυο απόΔημος» δημιούργησε ο δήμος Κοζάνης, με στόχο τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με νέους που κατάγονται από την περιοχή της Κοζάνης, εργάζονται στο εξωτερικό και θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών των αποδήμων Κοζανιτών, με ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική […]

Read more