Τα ίχνη των Ελλήνων στην Αίγυπτο και η επιρροή που άσκησαν στα πολιτικά οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα του 20ου αιώνα στη χώρα του Νείλου, ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο Εθνικό Κέντρο Μετάφρασης Αιγύπτου με θέμα: «Οι Έλληνες στην Αίγυπτο κατά τον 20ο αιώνα». Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής στο […]

Read more