Προσκεκλημένος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Αυστραλίας (The Hellenic Initiative Australia) η οποία ξεκινά μια σειρά συζητήσεων μέσω διαδικτύου με θέμα «Η Αναγέννηση της Ελλάδας και ο Ρόλος της Ελληνικής Διασποράς», θα είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρώτη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 6.30 (ώρα ανατολικής Αυστραλίας) και θα συμμετέχει και ο […]

Read more