Ενώ η εμπειρία των Ελλήνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται εδώ και πολύ καιρό με επιχειρήσεις εστιατορίων, πολλοί ομογενείς ασχολήθηκαν επίσης με την παρασκευή γλυκισμάτων. Πολλά ζαχαροπλαστεία ξεκίνησαν από Έλληνες μετανάστες τον 20ό αιώνα, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν ως οικογενειακές επιχειρήσεις. Το βιβλίο «Sweet Greeks: First-Generation Immigrant Confectioners in the Heartland» της […]

Read more