Στην εργατική περιοχή του Μολενμπέκ στο Βέλγιο, τη δεκαετία του ’70 υπήρχαν 13 ελληνικά καφενεία και έμεναν περίπου 500 οικογένειες Ελλήνων. Σήμερα, λειτουργεί μόνο ένα, το «La Rose Blanche» ενώ δεν μένουν περισσότερες από 50 οικογένειες. Η ομογενής ιστορικός Πόλυ Ρουμελιώτη και ο Φλαμανδός σκηνοθέτης Kris Kaerts θεωρώντας ότι πρόκειται για μια κληρονομιά που χάνεται, αποφάσισαν να […]

Read more