Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more

Με μάσκα και με περιορισμένη συμμετοχή ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις των δύο μέτρων προς κάθε κατεύθυνση θα αρχίσουν από τις 15 Μαΐου τα πρώτα βήματα για τη συμμετοχή των πιστών στις λειτουργίες για τους ομογενείς της Αυστρίας. Όπως διευκρινίζει η Μητρόπολη Αυστρίας, λόγω της υποχρέωσης για παρουσία ενός πιστού για κάθε 20 τετραγωνικά […]

Read more

Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.

Read more