Δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε παιδιά της Διασποράς από όλο τον κόσμο, με σκοπό τη θωράκιση της γλώσσας, θα παραδίδουν έμπειροι εκπαιδευτικοί, έπειτα από πρωτοβουλία της οργάνωσης International Hellenic Association (ΙΗΑ) και του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο οργανώσεις, αναφέρουν: «Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε την ελληνική […]

Read more