Με ένα mixset ατμοσφαιρικό, ακουστικό, με neo-classical στοιχεία και σε κατανυκτικό τόνο, γράφει τον επίλογο του Μ.Σαββάτου ο Serafim Tsotsonis.

Read more