Σε Stavros Niarchos Foundation Library(SNFL) μετονομάστηκε το Κεντρικό Παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης(NYPL), το οποίο μετά την πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωσή του θα ανοίξει αυτόν τον μήνα στο ισόγειο για να προσφέρει την υπηρεσία άμεσου δανεισμού, μαζί με επτά ακόμη παραρτήματα της NYPL. Tο κτίριο θα αποτελείται από τέσσερις ορόφους, που θα φιλοξενούν […]

Read more