Σε μια σημαντική πρωτοβουλία προχωράει το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), καθώς την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου θα βραβεύσει τον Μανόλη Ε. Βεληβασάκη, τ. πρόεδρο Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής και Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών εγκαινιάζει με αυτή τη βράβευση μια νέα σειρά εκδηλώσεων με τίτλο “Τιμητικές προσωπογραφίες» μεσά από την οποία  […]

Read more