Ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός, Αιμίλιος Σολωμού, στην έρευνα που εκπόνησε για το διαδικτυακό περιοδικό Literature.gr  με τίτλο «Η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό» έθεσε σαν στόχο να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της διάδοσης και αποδοχής της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό αλλά και να διαπιστώσει σε ποια εμπόδια προσκρούει η πιθανή διεύρυνση τόσο του λογοτεχνικού πεδίου (εποχές, […]

Read more