Ένα από τα βασικά ζητήματα των Ελλήνων του εξωτερικού είναι το θέμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Οι ομογενείς σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ελληνική γλώσσα είναι ο βασικός σύνδεσμος τους με την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα και ότι η διατήρηση, η γνώση αλλά και η εμβάθυνση σε αυτήν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την […]

Read more