Με τον Γιώργο Τούλα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάδοση: Δευτ-Παρ 10.00
Συχνότητα: 95,8FM
Τηλ. επικοινωνίας: 2313338420 (Studio),
2313338401,2313338448 (Γραμματεία – Κοινό)
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636