01Δεκ2021 «Το Διαχρονικό διαδίκτυο» Για τα 150ά γενέθλια του Alexander von Zemlinsky: Ο Νάνος. Παραγωγή-παρουσίαση: Λένια Ζαφειροπούλου (Audio)

Τετάρτη 21.30 στο Τρίτο πρόγραμμα στο Διαχρονικό διαδίκτυο:
Για τα 150ά γενέθλια του Alexander von Zemlinsky: Ο Νάνος.
Στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα, η όπερα εγκαταλείπει την ερωτική περιπέτεια και προχωρώντας προς τον εξπρεσιονισμό και ακολουθώντας την νεαρή επιστήμη της ψυχολογίας, εξερευνά τις αβύσσους του υποσυνειδήτου και της αυτεπίγνωσης. Αφιερώνουμε την πρώτη εκπομπή για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Alexnader von Zemlinsky στην μονόπρακτη όπερά του Ο Νάνος και τη συγκρίνουμε με το διήγημα πάνω στο οποίο βασίζεται: Τα Γενέθλια της Ινφάντας του Oscar Wilde: O Νάνος του Zemlinsky είναι ένας αντίστροφος Νάρκισσος που η εικόνα του τον καταστρέφει όχι με τον αυτοθαυμασμό αλλά με την αυτοπεριφρόνηση. Η όπερα και το διήγημα στοχάζονται πάνω στον άνθρωπο: το μόνο ζώο που αδυνατεί να ταυτιστεί με τον εαυτό του και την Κτίση, αφού είναι το μόνο ζώο που γνωρίζει και αξιολογεί τη μορφή του. Αναγνώστης μας ο Νίκος Κουφάκης.