04Σεπ2018 Αναζητώντας τον απολεσθέντα ήχο

Αναζητώντας τον απολεσθέντα ήχο..μέσα από μαγικές εικόνες,ιερά σύμβολα και αριθμούς. Μέρος πρώτο. 

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Στο Τρίτο Πρόγραμμα με την Όλγα Παπά.