07Οκτ2018 “Μουσικές Αφηγήσεις”, ώρα 9:00 το πρωί  – Αφιέρωμα στη Μονσερά Καμπαγιέ    ( 12/04/1933 – 06/10/2018)

“Μουσικές Αφηγήσεις” 
Κυριακή 07-10-18, ώρα 9:00 το πρωί

Αφιέρωμα στη Μονσερά Καμπαγιέ ( 12/04/1933 – 06/10/2018)

Παραγωγή-παρουσίαση: Άννα Σακαλή

07Οκτ2018 “Μουσικές Αφηγήσεις”, ώρα 9:00 το πρωί – Αφιέρωμα στη Μονσερά Καμπαγιέ ( 12/04/1933 – 06/10/2018)

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |