11Ιον2016 – Απόστροφος

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ζαχαρίας Σώκος.
Προσκεκλημένος ο πανεπιστημιακός Κώστας Γουλιάμος.

Gouliamos