14Ιαν2021 «Τα Μήλα των Εσπερίδων» Παραγωγή-παρουσίαση: Τζουλιέττα Καρόρη

14.1.2021 Τα Μήλα των Εσπερίδων
Παραγωγή-παρουσίαση: Τζουλιέττα Καρόρη
G. Fr. Handel Μουσική για τα βασιλικά πυροτεχνήματα
J. Ph. Rameau Εισαγωγή από την όπερα Ζωροάστρης
Καντάτα Ο Πιστός Βοσκός
C. Ph. E Bach Συμφωνία σε Σολ Μείζονα