16Μαι2018 BookFly, με τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Δημήτρη Πλάντζο

BookFly με τον αναπληρωτή καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Δημήτρη Πλάντζο για τη νέα του μελέτη «Η Τέχνη της Ζωγραφικής στον Αρχαιοελληνικό Κόσμο»(ΚΑΠΟΝ).
Ακόμη, «Ο ζωγράφος της μοντέρνας ζωής » του Charles Baudelaire και «H επιστροφή του Ζαρατούστρα» του Hermann Hesse (Παπαδόπουλος).
Τετάρτη 16/05 στις 14.00 από το Τρίτο πρόγραμμα με τον Δημήτρη Τρίκα