ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ : Ονειρολόγιο 
(Αλέξανδρος Ίσαρης)
Επιμέλεια, παρουσίαση: Afroditi Kosma

Ηχητική επεξεργασία: Αλέξανδρος Κασσελάκης

Αλέξανδρος Ίσαρης
Ονειρολόγιο
(Όνειρα 1981-2017)
Εκδόσεις Στερέωμα, 2018

17Μαι2018 ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ : Ονειρολόγιο