ΠΙΝΕΛΑ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Δευτέρα 19.04.21 ώρα 24.15- 01.15
παραγωγή-παρουσίαση: Γιώργος Μαρκάκης/ Giorgos Markakis
Η Τεχνική ενσωμάτωση της Παραμόφωσης II
Μία σειρά τριών εκπομπών -απόπειρα να λειτουργήσουν σαν μία «μαγνητική τομογραφία» μέσα στην Τέχνη. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα διάφορα μουσικά κινήματα μέσα στον χρόνο, τις τελευταίες δεκαετίες, βλέποντας ότι η Σύγχρονη Τέχνη της Μουσικής ενσωματώνει σταδιακά τους καθημερινούς ήχους .
Οι σημερινοί συνθέτες -παραγωγοί -ηχολήπτες γνωρίζουν με φυσικό τρόπο, πως να ενσωματώσουν στα Έργα τους , την ηχητική παραμόρφωση μαζί με την αρμονία ή την δυσαρμονία.
Μετά τα χρόνια της Μόρφωσης περάσαμε στην ενσωμάτωση της Παραμόρφωσης. Πως όμως προχωρά αυτή η αντίληψη στα σημερινά μουσικά είδη;
Την τελευταία δεκαετία πληθαίνουν οι συνθέσεις στο πιάνο που ο ήχος των δαχτύλων στα πλήκτρα και ο μηχανισμός τους ενσωματώνονται στα μουσικά έργα , όπως επίσης επίσης και οι ήχοι από την “ανορθόδοξη” χρήση των μουσικών οργάνων αποτελούν μέρος των συνθέσεων.

Live Improvisation

19Απρ2021 «Πινέλα Για Χρώματα & Ορχήστρα» Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Μαρκάκης (audio)