21Μαρ2021 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος, ώρα 07:00-08:00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Κυριακή 21-03-21, ώρα 07:00-08:00

Έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος
Επιστημονικός συνεργάτης: Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Προκείμενο

Συνδυάζοντας την εβραϊκή πρακτική ψαλμώδησης ψαλμικών στίχων με το αντιφωνικό πνεύμα διαλόγου χορού και μονοφωνάρη, το Προκείμενο αποτελεί ένα παμπάλαιο Βυζαντινό ψαλτικό είδος που – αν και έφθινε στην πορεία του χρόνου – δεν κατάφερε ποτέ να εξαλειφθεί πλήρως. Αντιθέτως, φαίνεται να επανεδραιώνεται στη σύγχρονη λατρευτική πραγματικότητα. Τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Δύση – όπου εμφανίζεται με τον όρο Graduale – εξ αρχής έφερε αργόσυρτες μελισματικές επενδύσεις. Η σημερινή του εκδοχή είναι αρκετά πιο σύντομη σε Δύση και Ανατολή, άλλοτε μονοφωνική κι άλλοτε πολυφωνική.

21Μαρ2021 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος, ώρα 07:00-08:00