25Ιον2019 «Αναζητώντας τον απολεσθέντα ήχο» Στη μνήμη σήμερα του φιλοξενούμενου τότε Δημήτρη Τσιγγάνη.

«Αναζητώντας τον απολεσθέντα ήχο»
στην εκπομπή της
8ης Ιουλίου του 2015…
Στη μνήμη σήμερα
του φιλοξενούμενου τότε
Δημήτρη Τσιγγάνη.
Peace Educator στέλεχος του δεκαμελούς
Διεθνή Πυρήνα των Σχολείων Ειρήνης.
90.9 & 95.6 FM
Ώρα 16.30~18.00
Τρίτη 25 Ιουνίου στο
Τρίτο Πρόγραμμα.