27Φεβ2021 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος    Χερουβικό (μέρος α), ώρα 07:00-08:00

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Σάββατο 27-02-21, ώρα 07:00-08:00

Έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Επιστημονικός συνεργάτης: Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Χερουβικό (μέρος α΄)

Η Εγνατία Οδός αφιερώνει τέσσερις εκπομπές της στο κατεξοχήν ψαλμώδημα της ανατολικής Θείας Λειτουργίας, τον Χερουβικό Ύμνο. Αν και η ψαλμώδησή του μαρτυρείται από τους προηγούμενους αιώνες, η επίσημη καθιέρωσή του έγινε στο β΄ μισό του 6ου αιώνα από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστίνο Β΄. Έτσι εξαπλώθηκε σε όλες τις ανατολικές Εκκλησίες αποκτώντας μονοφωνικές μελωδίες που απηχούν την ψαλτική παράδοση της Ανατολής, αλλά και πολυφωνικές που απηχούν την επιρροή της Δύσης.

27Φεβ2021 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Έρευνα-Παραγωγή-Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος Χερουβικό (μέρος α), ώρα 07:00-08:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |