Ο ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
Μ.Tετάρτη 20-04-22/ 15.00-17.00
Δημοσιογραφική επιμέλεια-παραγωγή-παρουσίαση: Μπάμπης Καβροχωριανός
Καλεσμένος ο πατήρ Ελισαίος Γούλας.
Η εξομολόγηση του Δημήτρη Μητρόπουλου στον Άγιο Νεκτάριο και η απόφαση που πήρε. Η σχέση του Αγίου Νεκταρίου με την οικογένεια του Μητρόπουλου.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Ενάρετοι κληρικοί που
γνώρισε ως παιδί. Ευσεβεις λαϊκοί. Ο ρόλος τους στη ζωή του.
Τρίτο Πρόγραμμα 90,9/www.trito.gr

Ο ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ – Μ. Τετάρτη 20-04-22 Καλεσμένος ο πατήρ Ελισαίος Γούλας. Η εξομολόγηση του Δημήτρη Μητρόπουλου στον Άγιο Νεκτάριο και η απόφαση που πήρε. Δημοσιογραφική επιμέλεια-Παραγωγή-Παρουσίαση: Μπάμπης Καβροχωριανός (Audio)