ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάδοση: Σαβ 11:00
Συχνότητα: 102,0 FM
Τηλ. επικοινωνίας: 2313338456 (Studio),
2313338441-42 (Γραμματεία – Κοινό)
E-mail: 102radio.ert3@ert.gr
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636